Ceicer IT

| Installera Dev-C++ | Liten Dev-C++ manual | Svenska tecken i Dev-C++ |
| Uppdatera Dev-C++ | Installera pdcurses | Alt. kompileringsmetod |

Alternativt sätt att kompilera program

Du kan kompilera direkt från kommandotolken om du lägger in sökvägen till Dev-C++ binärfiler i systemvariabeln "Path".

  1. Högerklicka på "Den här datorn"
  2. Välj "Egenskaper"

Uppdateral
Välj fliken "Avancerat".

Uppdateral
Klicka på "Miljövariabler".

Uppdateral
Markera "Path" och klicka på "Redigera".

Uppdateral
Lägg till ";C:\Dev-Cpp\bin" OBS! Glöm inte ";"!.

Starta om datorn.

Uppdateral
Nu går det att kompilera direkt från kommandopromten!

Kompilators kommandon (1 eller 2):

  1. g++ main.cpp
  2. g++ -o ex_prog main.cpp

Version 1 skapar automatiskt ett program med namnet "a.exe", i version 2 väljer du namn på programmet med växeln "-o".

Tips för att snabbt kunna öppna kommandotolken i valfri mapp

Ladda hem CmdHerePowertoySetup.exe Från Microsoft Med hjälp av detta lilla program kan man öppna kommandopromten genom att högerklicka på en mapp.