Ceicer IT

| Installera Dev-C++ | Liten Dev-C++ manual | Svenska tecken i Dev-C++ |
| Uppdatera Dev-C++ | Installera pdcurses | Alt. kompileringsmetod |

Liten manual till Dev-C++

dev-C++ har startat
Så ser det ut när man startar första gången.

För att skapa ett projekt

 1. Arkiv
 2. Nytt
 3. Projekt...

Välj typ av projekt
Här kan man välja typ av projekt.

Välj "Console Application". Lika bra att kryssa för "C++-projekt", "sätt som standardspråk".

Spara projektet
Spara projektet på lämplig plats.

Ett standardprojekt skapas
Ett standardprojekt skapas. Filen "main.cpp" innehåller redan ett skelett till ett program.

Skriv in egen kod!
Sedan är det bara att skriva in egen kod.

Spara din kod
Spara dina ändringar.

För att spara ändringarna

 1. Arkiv
 2. Spara allt

För att kompilera

 1. Exekvera
 2. Kompilera

Ibland blir det fel
Gör man fel får man ett ilsket felmeddelande.

Det blir lättare att hitta felen om man kan se radnummren. Detta borde vara standard, tycker jag.

 1. Verktyg
 2. Redigeringsalternativ
 3. Fliken "Visning"
 4. Kryssa i "Radnummer"

För att köra programmet.

 1. Exekvera
 2. Kör

Eller dubbelklicka på *.exe filen.

Alla projektfiler
Här är alla projektets filer. Klickar man på *.dev filen startar Dev-C++.

Mycket mera om Dev-C++ hittar du här