Ceicer IT

| Installera Dev-C++ | Liten Dev-C++ manual | Svenska tecken i Dev-C++ |
| Uppdatera Dev-C++ | Installera pdcurses | Alt. kompileringsmetod |

Guide för att installera biblioteket pdcurses

Börja på samma sätt som när du uppdaterar

  1. Verktyg
  2. Kontroll av uppdateringar/Paket...

Uppdateral
Välj pdcurses i listan.

Uppdateral
Klicka på "Download selected".

Uppdateral
Klicka på "Next".

Uppdateral
Efter installationen finns "Curses Application" tillgängligt som nytt project. Finns under fliken "Other".

Uppdateral
Kod för ett enkelt curses program genereras automatiskt i main.cpp.

Uppdateral
Ett första, automatiskt genererat curses program.

Nu är det bara att skriva in ny kod själv!